Výroba a obchod

Poprvé po šesti letech byla znovu otevřena spalovací turbína paroplynové elektrárny ve Vřesové. Elektrárna zůstává v dílčím provozu, opravy probíhají i na dalších částech technologie.

Společné řízení obou úseků přinese lepší schopnost výroby reagovat na požadavky zákazníků Sokolovské uhelné, i obchodníků na aktuální situaci ve výrobě.

Další kontrola potvrdila špičkovou úroveň Centrálních laboratoří Sokolovské uhelné v oblasti analýz paliv, odpadů a odpadních vod. Bodují také individuálním přístupem k zákazníkům.

Některé opravy proběhnou za plného provozu technologií, jiné čekají až příští rok. Dodávky tepla a teplé vody pro města v regionu tak letos budou bez přerušení.

Rozsah přerubaných ploch dosahuje devadesáti procent těženého území. Panenská sloj je minulostí, situace se do úplného vyuhlení ložiska nezmění.

Likvidace technologií a budov bude probíhat až do roku 2013, o dalším osudu areálu se jedná. Mohl by po kompletním uvolnění sloužit například jako průmyslová zóna.