Výroba a obchod

Zájem o chemické produkty, které Sokolovská uhelná produkuje, je v součastné době veliký. Roli v tom hraje jejich kvalita, u dehtu i růst cen ropy a ropných produktů.

Sloučení divizí Jiří a Družba do jednoho celku souvisí se skluzem vnitřní výsypky lomu Jiří, ke kterému došlo v roce 2009 a jím vynucenými změnami v postupu dobývání.

Odboráři i vedení firmy mluvili o důsledcích zdanění emisních povolenek. Propouštět se nebude, šetřit naopak ano.

Zimní opatření v lomech prošla opět po roce zatěžkávací zkouškou. Po dlouhé době jela část technologie také na Štědrý den a Silvestra.

Rozsáhlou investici si vynutila potřeba rozšíření výsypných ploch, mimo jiné také v souvislosti se skluzem na vnitřní výsypce.

Přechod k nové technologii umožnil postup lomu, který se již dostal mimo ochranné pásmo lázeňských pramenů.